Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad

Bli andelsägare

Vill du bli andelsägare?

Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad ägs och förvaltas av dess medlemmar. Ägandet är huvudsakligen fördelat på veckoandelar från vecka 19-38 och vecka 60-61, dvs. jul och nyår. Övriga veckor står till våra hyresgäster Smygehus Havsbad AB:s förfogande. Om du som medlem inte kan utnyttja din vecka/veckor kan du kontakta Smygehus Havsbad AB, info@smygehushavsbad.se för eventuell uthyrning eller hyra ut själv.

Bli andelsägare i Brf. Smygehus Havsbad

Föreningens andelsägare äger andelar under vecka 19 till vecka 38 och under jul och nyår. Tillsammans innehar vi 902 andelar fördelat på 41 hus.

Föreningens målsättning är att inte vara ägare till några andelar utan är i stället mer intresserad av att få in de årliga vår- och höstavgifterna.

Vår- och höstavgifterna, som redovisas, är uppräknade med höjning för 2018.

Är du intresserad av att köpa andel?

Eller har frågor, ta kontakt med oss redan idag.

Kontakta oss

Lediga andelar just nu

Information

  • Vecka 60 avser julveckan. Incheckning julveckan är den 23 dec.
  • Vecka 61 avser nyårsveckan. Incheckning nyårsveckan är den 30 dec.
  • Yrev AB tar ut en administrativ avgift om 500 kr vid köp av andel, vilket tillkommer på andelspriset.

Vår– och höstavgifter 2018, Brf Smygehus Havsbad

Nedanstående priser är uppräknade med 2 % för 2018

VeckaAvgift vår 2018Avgift höst 2018
191 879747
201 953783
212 028819
222 102855
232 4011 000
242 7011 144
253 5241 541
26 – 334 0461 794
343 2991 433
352 5501 072
362 178891
371 804711
381 653639
Jul- och nyårsvecka1 294466

  • Fakturering av våravgiften görs den 1 mars 2018 med förfallodatum 31 mars 2018.
  • Fakturering av höstavgiften görs den 1 september med förfallodatum 30 september 2018.

Återlämnande av andel

Bostadsrättshavaren kan avsäga sig andelen av bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare/andelsägare. Avsägelse göres skriftligen hos styrelsen

Köpeavtal och Avsägelse av bostadsrätt sänds med post till Yrev, Box 1080, 271 00 YSTAD

Karta över Brf. Smygehus Havsbad