Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad

Bli andelsägare

Vill du bli andelsägare?

Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad ägs och förvaltas av dess medlemmar. Ägandet är huvudsakligen fördelat på veckoandelar från vecka 19-38 och vecka 60-61, dvs. jul och nyår. Övriga veckor står till våra hyresgäster Smygehus Havsbad AB:s förfogande. Om du som medlem inte kan utnyttja din vecka/veckor kan du kontakta Smygehus Havsbad AB, info@smygehushavsbad.se för eventuell uthyrning eller hyra ut själv.

Bli andelsägare i Brf. Smygehus Havsbad

Föreningens andelsägare äger andelar under vecka 19 till vecka 38 och under jul och nyår. Tillsammans innehar vi 902 andelar fördelat på 41 hus.

Är du intresserad av att köpa andel?

Eller har frågor, ta kontakt med oss redan idag.

Kontakta oss

Lediga andelar

  • V 24, hus nr 15, pris 16 000 kr
  • V 25, hus nr 36, pris 18 000 kr
  • V 26, hus nr 37, pris 20 000 kr
  • V 29, hus nr 13, pris 20 000 kr
  • V 33, hus nr 15, pris 20 000 kr

Vid frågor, var god kontakta Mats Gunnarsson: 0703-01 05 02

Information

  • Vecka 60 avser julveckan. Incheckning julveckan är den 23 dec.
  • Vecka 61 avser nyårsveckan. Incheckning nyårsveckan är den 30 dec.
  • Yrev AB tar ut en administrativ avgift om 500 kr vid köp av andel, vilket tillkommer på andelspriset.

Årsavgiften 2020, Brf Smygehus Havsbad

VeckaAvgift 2020
192733 kr
202847 kr
212962 kr
223076 kr
233538 kr
244000 kr
255269 kr
26 – 336076 kr
344924 kr
353768 kr
363193 kr
372616 kr
382385 kr
Jul- och nyårsvecka1831 kr
  • Fakturering av årsavgiften görs den 1 mars 2020 med förfallodatum 31 mars 2020.

Köpeavtal

Köpeavtal av bostadsrätt sänds med post till Yrev, Box 1080, 271 00 YSTAD

Karta över Brf. Smygehus Havsbad

Karta över Brf. Smygehus Havsbad

Återlämnande av andel

Bostadsrättshavaren kan avsäga sig andelen av bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare/andelsägare. Avsägelse göres skriftligen hos styrelsen

Avsägelse av bostadsrätt sänds med post till Yrev, Box 1080, 271 00 YSTAD

Karta över Brf. Smygehus Havsbad