Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad

Bli andelsägare

Vill du bli andelsägare?

Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad ägs och förvaltas av dess medlemmar. Ägandet är huvudsakligen fördelat på veckoandelar från vecka 19-38 och vecka 60-61, dvs. jul och nyår. Övriga veckor står till våra hyresgäster Smygehus Havsbad AB:s förfogande. Om du som medlem inte kan utnyttja din vecka/veckor kan du kontakta Smygehus Havsbad AB, info@smygehushavsbad.se för eventuell uthyrning eller hyra ut själv.

Kontakta oss direkt

Bli andelsägare i Brf. Smygehus Havsbad

Föreningens andelsägare äger andelar under vecka 19 till vecka 38 och under jul och nyår. Tillsammans innehar vi 902 andelar fördelat på 41 hus.

Föreningens målsättning är att inte vara ägare till några andelar utan är i stället mer intresserad av att få in de årliga vår- och höstavgifterna.

Vår- och höstavgifterna, som redovisas, är uppräknade med höjning för 2017.

Är du intresserad av att köpa andel?

Eller har frågor ta kontakt med, Jan Andersson som också administrerar köpekontrakt.

Kontakta Jan

Lediga andelar just nu

Information

  • Vecka 60 avser julveckan. Incheckning julveckan är den 23 dec.
  • Vecka 61 avser nyårsveckan. Incheckning nyårsveckan är den 30 dec.
  • Yrev AB tar ut en administrativ avgift om 500 kr vid köp av andel, vilket tillkommer på andelspriset.

Vår– och höstavgifter 2017

Nedanstående priser är uppräknade med 2% för 2017

Vecka Avgift vår Avgift höst
19 1 806 718
20 1 877 753
21 1 949 787
22 2 021 822
23 2 308 961
24 2 596 1 100
25 3 387 1 481
26 – 33 3 889 1 724
34 3 171 1 377
35 2 451 1 030
36 2 093 857
37 1 734 683
38 1 589 614
Jul- och nyårsvecka 1 244 448
  • Fakturering av våravgiften görs den 1 mars 2017 med förfallodatum 31 mars 2017.
  • Fakturering av höstavgiften görs den 31 augusti 2017 med förfallodatum 30 september 2017.

Återlämnande av andel

Bostadsrättshavaren kan avsäga sig andelen av bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare/andelsägare. Avsägelse göres skriftligen hos styrelsen

Karta över Brf. Smygehus Havsbad