Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad

GDPR-information

GDPR-information
maj 26, 2018 Brf. Smygehus Havsbad

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter PUL (Personuppgiftslagen). Detta genomförs den 25 maj 2018. Styrelsen vill informera andelsägarna om det medlemsregister, som föreningen har skyldighet att föra över sina andelsägare. Enligt bostadsrättslagen ska viss information om medlemmar registreras som namn, postadress och datum på tillträde. Utöver dessa uppgifter har föreningen också uppgifter om personnummer, vilket behövs i samband med köp och försäljning av andel då Skatteverket får information. Föreningen har också för de flesta andelsägare uppgift om telefon och mail-adress samt uppgift om andelsvecka och vilket hus. Hus och vecka behövs tillsammans med namn och adress för att vår- och höstavgifter skall kunna faktureras.

De som idag har tillgång medlemsregistret är Yrev AB, föreningens bokföringsbyrå, som behöver medlemsregistret för fakturering och uppgifter till Skatteverket, receptionen vid Smygehus Havsbad, som behöver medlemsregistret för att kunna checka in andelsägarna i samband med ankomst. Dessutom har styrelsen tillgång till medlemsregistret. Från den 25 maj kommer endast, styrelsens ordförande och den i styrelsen som handhar kundfordringarna, att ha tillgång till registret. Från den 25 maj kommer inte Yrev AB, receptionen eller styrelserepresentant att lämna ut någon som helst information rörande medlemsregistret. En vanlig fråga som vi får är ”vem äger hus X och vecka Y”. Denna fråga kommer inte att kunna besvaras utifrån ovanstående.

Föreningen har också ett Nyhetsbrev, vilket kan beställas via Hemsidan. Idag finns det över 400 mail-adresser i detta register. Här finns samlat namn och mail-adress. Det finns möjlighet för den eller de som önskar få sin mail-adress borttagen att själv ta bort denna i samband med att nästa Nyhetsbrev erhålls.


Föreningsstämma hålls den 2 juni kl. 13.00 vid Scandic Victoria Tower i Kista. Kallelse är skickad sedan tidigare. Hjärtligt välkommen!