Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad

Om föreningen

Samlad information om Brf. Smygehus Havsbad

Styrelse

Bostadsrättsföreningens styrelse har till sitt uppdrag att väl förvalta anläggningen vad gäller underhåll, nyanskaffning och, i viss mån, om- och tillbyggnad, samt att ha det fulla ansvaret för föreningens ekonomi. Till sin hjälp anlitar styrelsen en ekonomisk förvaltare.

Samägarvillkor

Valberedning

Hans Söderqvist (sammankallande)
Mobil: 070-586 58 35
Mail: hasse_soderqvist@telia.com

Britt-Marie Olsson
Mobil: 070-461 87 47
Mail: bm@bm-olsson.se

Ingvar Svensson
Tel: 046-813 85
Mail: ingvar39@hotmail.com

Ekonomisk förvaltare

Yrev AB
Box 1080
271 00 Ystad
Tel: 0411-137 45

Fastighetstekniker

070-914 88 66