Bostadsrättsföreningen Smygehus Havsbad

Styrelse

Styrelsemedlemmar 2016-2017

Styrelsens uppdrag

Bostadsrättsföreningens styrelse har till sitt uppdrag att väl förvalta anläggningen vad gäller underhåll, nyanskaffning och, i viss mån, om- och tillbyggnad, samt att ha det fulla ansvaret för föreningens ekonomi. Till sin hjälp anlitar styrelsen en ekonomisk förvaltare.


Övrigt